Sensueel & Geestelijk zijn

Sensualiteit kunnen veel christenen maar moeilijk rijmen met geestelijk zijn. Met geestelijk zijn bedoel ik christen zijn. Als christen leef je vooral (en sommigen uitsluitend) geestelijk. Ik weet niet precies wat daarmee bedoeld wordt maar ik denk geloven en leven volgens de bijbel en dat doe je vooral met je geest (?), in iets mindere mate met je verstand en helemaal op de laatste plaats met je lichaam.

Geestelijk versus Lichamelijk

Een eenvoudig onderzoekje onder de vrouwen van dominees en voorgangers bevestigd dit. Op de vraag ‘wat is de definitie van een goddelijke vrouw’ werden onder meer deze antwoorden gegeven:

  • Zij vreest God, is transparant en heeft een zachtmoedige en stille geest.
  • Zij is een vrouw die haar man en kinderen liefheeft en is vol van wijsheid en gehoorzaamheid.
  • Zij is blij en tevreden; kracht en nederigheid karakteriseren haar.

“Je kunt iets proeven van het karakter van God tijdens je seksuele voorspel, je lichamelijke opwinding, het genot van je orgasme en je tevredenheid daarna. God is een God van passie.”

Sensualiteit

In geen enkel antwoord komt iets van positieve lichamelijkheid naar voren laat staan sensualiteit. Sensualiteit is heel erg lichamelijk. Het heeft te maken met je zintuigen. Genieten met en via je zintuigen. Met name vrouwen vinden het heel erg lastig om én geestelijk te zijn én zintuiglijk. In de bijbel wordt immers vaak negatief over de zintuigen gesproken? En in de christelijke geschiedenis ging het al helemaal nooit over de vrouwelijke sensualiteit.

Obstakels

In onze challenge ‘Genieten van Intimiteit’ spreken we over jezelf toestemming geven om sensueel te zijn. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kun je sensueel zijn, genieten van en via je zintuigen, als je tegelijkertijd ook een pure goddelijke vrouw wil zijn? Er moeten namelijk nogal wat (geestelijke) obstakels overwonnen worden:

  • Negatieve stemmen in je hoofd over intimiteit, erotiek en seksualiteit.
  • Taboes die je hebt meegekregen vanuit je opvoeding.
  • Christelijke mythen t.a.v. seksualiteit.
  • Angst voor wereldgelijkvormigheid.
  • Onjuiste Bijbelinterpretaties. (Denk b.v. aan Galaten 5:16).

Is het juist niet zo dat geestelijk zijn samen kan smelten met lichamelijk zijn? We zijn toch niet schizofreen? Het een is toch niet beter of slechter dan het andere? Zowel geest als lichaam zijn beiden toch door God geschapen?

Drs. Dan Allender (Intimate Allies) zegt het zo: “Je kunt iets proeven van het karakter van God tijdens je seksuele voorspel, je lichamelijke opwinding, het genot van je orgasme en je tevredenheid daarna. God is een God van passie.

Dr. Ruth Westheimer (Heavenly Sex), de Amerikaanse Joodse seksuologe, zegt het zo: “Seks is de brug tussen hemel en aarde.

Marc Angenent is voorganger en oprichter van De Passiecoach, een online platform dat zich richt op het christendom en seksualiteit. Hij wil zijn boodschap over seksualiteit overbrengen en schaamte, zwijgen en angst veranderen in kwaliteit, creativiteit en passie. Zijn boodschap: Intimiteit, erotiek en seksueel genot zijn geschapen door God.