zaterdag 22 februari 2020

LHBT in de AZC

LHBT in de AZC
L

Dagelijks stromen de meldingen van gepeste en bedreigde LHBT (lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender) vluchtelingen in noodopvanglocaties en asielzoekerscentra (AZC’s) in Nederland binnen. Op veel opvanglocaties worden homoseksualiteit en gender-overschrijdend gedrag door een groep vluchtelingen niet geaccepteerd. Dit uit zich in wegpesten en homofoob geweld. Politie en bestuurders stellen zich terughoudend op. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is ervan op de hoogte, maar doet er weinig tot niets aan.

Volgens Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support, een stichting die zich inzet voor LHBT-vluchtelingen, is het belangrijk om op korte termijn de bedreigde en mishandelde LHBT’ers zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Natuurlijk moeten de daders – en niet de slachtoffers- bestraft en onderwezen worden, maar het is volgens hem absurd om slachtoffers te huisvesten in één huis met hun belagers. Acute dreiging vraagt om acute maateregelen. Overplaatsing naar een veilige locatie kan een leven sparen, zo blijkt volgens Kortekaas uit de overplaatsing van een transgender die pas na een zelfmoordpoging in veiligheid werd gebracht. Het kabinet is echter tegen de aparte opvang van LHBT-vluchtelingen, omdat daders zich moeten aanpassen, niet slachtoffers. Die redenatie lijkt echter geen hout te snijden als het om een levensbedreigende situatie gaat. Het probleem is door iets als voorlichting of een aangifte immers niet van de een op de andere dag opgelost.

Heeft de vlucht naar Nederland zin als de veiligheid van vluchtelingen niet gegarandeerd kan worden?

Inmiddels is LGBT Asylum Support een petitie gestart onder de naam ‘Niet Gay Genoeg’. Elke week ontvangt LGBT Asylum Support momenteel meerdere noodkreten van LHBT asielzoekers die door COA uit de opvang gezet worden na negatieve beschikkingen door IND. Deze noodkreten komen ook van lokale COC afdelingen waar LGBT Asylum Support mee samenwerkt. De opvangcapaciteiten in Nederland zijn lang niet toereikend voor deze uitgeprocedeerden waarmee tolerant Nederland zelfs kwetsbare LHBT asielzoekers op straat zet ook al komen ze uit onveilige landen als Irak en Iran. Landen waar ze niet naar terug kunnen vanwege hun homoseksualiteit.

Reden voor deze uitzettingen is de betwisting en daarmee ongeloofwaardigheid van de geaardheid van LHBT asielzoekers door IND. Meerdere advocaten waar LGBT Asylum Support mee samenwerkt, bekritiseren dan ook de werkinstructie van IND de wijze waarop LHBT asielzoekers bevraagd wordt over hun bewustwordingsproces en zelfacceptatie in land van herkomst. LHBT asielzoekers afkomstig uit landen waar homoseksualiteit strafbaar en onderdrukt wordt, nog nooit met iemand daarover hebben durven spreken, zijn vaak slachtoffer door deze wijze van ondervraging wanneer ze zich daarover niet goed kunnen verwoorden. Daarin speelt ook nog eens de angst voor autoriteiten een grote rol. Steevast omschrijft IND deze houding en wijze van antwoorden als vaag en summier wat vrijwel automatisch resulteert in een negatieve beslissing. De daarop volgende rechtszaak ziet de kwetsbare LHBT asielzoekers zich vervolgens genoodzaakt om zich nogmaals kansloos in de rechtbank voor een voor zijn of haar onbekende rechter publiekelijk, in amper een uur en soms minder, zich te moeten verdedigen in plaats van bescherming te krijgen. Een rol waarin ze totaal niet in passen en ze zich vaak als misdadiger voelen in de rechtbank. Dit beleid is vaak verre van humaan en absoluut niet van deze tijd. LGBT Asylum Support wil hierin verandering.

Petitie ‘Niet gay genoeg’

Onlangs is LGBT Asylum Support dan ook gestart met de petitie ‘Niet Gay Genoeg’. Dit omdat LGBT Asylum Support als gevolg van de negatieve beschikkingen vrijwel wekelijks een LHBT asielzoeker bijstaat in de rechtbank waarbij IND de geraadheid betwist, ondanks dat er tal van bewijzen liggen die het tegendeel aangeven. Deze rechtszaken zijn niet alleen erg kostbaar, een uitputtingsslag voor asielzoekers maar zeker ook voor advocaten.

Momenteel heeft alleen IND het privilege om te beoordelen of een asielzoeker LHBT is naast een rechter die nogmaals de negatieve beschikking kan bezien. Daarin willen ze verandering naar een humaner beleid waarin LGBT Asylum Support pleit voor een onafhankelijke toetsingscommissie die deze negatieve beschikkingen nogmaals kan beoordelen.

Uit de petitie:

‘Wij (Nederlanders) vinden dat LHBT asielzoekers die in Nederland bescherming vragen een eerlijke kans moeten krijgen. Constateren dat IND momenteel erg veel asielaanvragen van LHBT asielzoekers afwijst op basis van summiere en vage argumenten. Dat er na een door IND genomen negatieve beslissing een erg lange weg volgt van talloze rechtszaken die niet alleen kostbaar zijn, maar ook een uitputtingsslag voor kwetsbare asielzoekers. Dat IND vrijwel niet afwijkt van een genomen beslissing hoe gay de asielzoeker ook is. En verzoeken de staatssecretaris een nieuw systeem toe te laten zodat bij een negatieve beslissing de LHBT asielzoeker zich kan wenden tot een geschillencommissie waar alle feiten ingebracht kunnen worden. Die commissie zal bestaan uit gedragsdeskundigen en ervaringsdeskundigen die vervolgens een voor de IND bindende uitspraak doet.’

De petitie tekenen? Het kan hier: https://nietgaygenoeg.petities.nl/?locale=nl

 

 

je hebt op ilvy.com gelezen:

LHBT in de AZC

Home Lezen LHBT in de AZC

VOLG JIJ ONS AL?

advertisment

AANRADERS

Ik wil het

Enthousiast en met een open blik stapt ze mijn spreekkamer binnen. ‘Ik wil seks hebben en daar heb ik jou hulp bij nodig’. Ze is klein van stuk, een strakke staart en ze draagt een spijkerbroek, trui en stevige schoenen. Ze schudt mij haar hand: ‘Hoi, ik ben Lisa, 31...

Seksuele vaardigheden

Oef, het blijft een lastige, maar ook oh zo belangrijke vraag als je in gesprek bent over seksualiteit: ben jij seksueel vaardig?...

De toys van januari 2020

Iedere maand krijg je van mij een korte samenvatting van de meest opvallende seksspeeltjes die er momenteel op de markt zijn. Wat...

De uitspraak luidt dat eerlijkheid het langste duurt, maar is dat echt zo?

Liefdesrelaties zijn prachtige, maar ook complexe systemen die ontzet kunnen raken door invloeden van buitenaf. Hoe eerlijk en open moet zo’n complex...

De veranderende seksuele moraal in India

Op het gebied van seksualiteit is India een land vol tegenstellingen. Vergaande preutsheid staat lijnrecht tegenover seksuele agressie. En hoe zit het...

Is Porno wel echt zo slecht voor jongeren?

Is porno wel zo slecht voor jongeren?

Yes, Please! Live

Seks! Het is overal én je moet er goed in zijn, net als in alle andere dingen in het leven. Toch? Maar...

Autisme en jouw seksleven.

Psychische klachten en de gevolgen hiervan op seksualiteit, seksdrive en een relatie blijven in de geestelijke gezondheidszorg onderbelicht. In dit artikel belichten we de relatie...

Van aantrekkelijke zelfverzekerde vrouw tot achterdochtige thuiszitster.

Langdurig ziek zijn binnen een relatie is zenuwslopend. Fysiek, maar ook mentaal. Het maakt je niet alleen afhankelijk, maar leidt langzaamaan tot complete paranoia....

Getest: TENGA – Spinner Masturbator Hexa.

Seksspeeltjes of producten zien er vaak mooier uit dan dat ze functioneel zijn. Wanneer we de kans krijgen test het testpanel van ilvy de...

Jaloezie, een gezonde emotie?

Het is met stip op één de meest gestelde vraag aan mensen die aan open relaties doen: “Maar ben je dan nooit jaloers?”. Een...