Copyright Notice

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot ILVY.com en het logo van ILVY, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Ilvy (kvk 75235196) (hierna te noemen:”ILVY“). ILVY behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij ILVY en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ILVY is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

ILVY heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van ILVY, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

ILVY heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Voor het laatst aangepast op 01 juli 2019, te Schiedam.