In 1964 kwam de anticonceptiepil op de markt. De beschikbaarheid van dit effectieve anticonceptiemiddel was een belangrijke voorwaarde voor de seksuele revolutie. In de jaren hierna werden de heersende traditionele seksuele normen en waarden eens goed op de schop genomen. Centraal stonden: méér vrijheid en méér acceptatie! Met name acceptatie van geboortebeperking, seks voor het huwelijk en verschillende vormen van seksuele geaardheid. Ook de vrouwenbeweging kwam in deze jaren op, al zal de populariteit van het feminisme in de hierop volgende decennia blijven toe-en afnemen.

Fijne gevolgen van de seksuele revolutie:

  • Toegenomen emancipatie van de vrouw
  • Afname gevallen van geslachtsziekten
  • Afgenomen kritiek op homoseksualiteit